MMG Company

Vaša profitabilnost je naš prioritet

Sikkens Baza

                                                                                                                                                                                                                                                            

abp 2canAutobase Plus (ABP)

Tehnološki najnaprednija i visoko profitabilna akrilna konvencionalna baza

Autobase Plus-bazni sloj boje poseduje fantastičnu pokrivnu moć, kontrolu metalik opiljaka u samoj bazi i izuzetnu lakoću nanošenja pri reparaciji OEM (originalnog fabričkog) dvoslojnog i troslojnog sistema.

Autobase Plus je superiorni izbor za dobijanje optimalne tačnosti potrebnog tona boje. Brzo-sušeća high-end akrilna baza uz visoku profitabilnost je jednostavno - pravi izbor

 


awAutowave (AW)

Vodene bazne boje

Autowave (AW) je Sikkens-ova vodena baza visokih performansi. Zahvaljujući Sikkens-ovoj najnovijoj i jedinstvenoj binder tehnologiji vodenih boja, lako se nanosi i izuzetno brzo suši, štedeći materijal, vreme i energiju.

Ova visoko-tehnološka vodena baza se jednako lako nanosi kao i konvencionalna, bez razlike u kvalitetu. Dizajnirana je za popravke OEM dvoslojnih i troslojnih sistema kao i za dizajnerske radove. Zbog primene najnovijih tehnologija, Autowave nije potrebno mešati u mikseru tj. uvek je kompaktna i spremna za upotrebu. Budućnost je voda... Autowave voda.

 


abp secSpecial Effect Color (SEC)

Sikkens baza sa specijalnim efektima

Specijalne efekt boje dizajnirane u Autobase Plus i Autowave sistemu, poseduju fantastičnu pokrivnu moć, kontrolu metalik opiljaka u samoj bazi i izuzetnu lakoću nanošenja.

Isključivo se koriste u kombinaciji sa Sikkens-ovim bezbojnim lakovima. Uzorci SEC boja dostupni su na specijalnim karticama. Željeni ton boje se naručuje kao već fabrički zamešan ton direktno od proizvođača, a za poznatog kupca. Pakovane su u kantice od 0,5 litra.